• شیرینی کروسان با مغزی آلبالویی بسته سلفونی شیبابا

شیرینی کروسان با مغزی آلبالویی بسته سلفونی شیبابا

 
مشخصات فنی

شیرینی کروسان با مغزی آلبالویی بسته سلفونی شیبابا

  • مشخصات

  • سبوس دار
  • مناسب برای پذیرایی
نظرات کاربران
ارسال نظر
بازار همین جاست !!!
  • شماره تماس: 02536606061