• 563
  • 564
  • بیسکوییت سبوسدار مدل Bio Krunch چند غله 400گرم ستاک

بیسکوییت سبوسدار مدل Bio Krunch چند غله 400گرم ستاک

 
مشخصات فنی

بیسکوییت سبوسدار مدل Bio Krunch چند غله 400گرم ستاک

  • مشخصات

  • سبوس دار
  • مناسب برای پذیرایی
نظرات کاربران
ارسال نظر
بازار همین جاست !!!
  • شماره تماس: 02536606061