• شنیسل سینه مرغ تک نفره 135 گرمی پمینا کاله

شنیسل سینه مرغ تک نفره 135 گرمی پمینا کاله

 
مشخصات فنی

شنیسل سینه مرغ تک نفره 135 گرمی پمینا کاله

    نظرات کاربران
    ارسال نظر
    بازار همین جاست !!!
    • شماره تماس: 02536606061