• همبرگر 85% گوساله 500 گرمی کیمبال

همبرگر 85% گوساله 500 گرمی کیمبال

 
مشخصات فنی

همبرگر 85% گوساله 500 گرمی کیمبال

    نظرات کاربران
    ارسال نظر
    بازار همین جاست !!!
    • شماره تماس: 02536606061