• 834
  • بادمجان کبابی 400 گرم پمینا کاله

بادمجان کبابی 400 گرم پمینا کاله

Kalleh Pemina Grilled Eggplant 500gr

 
مشخصات فنی

بادمجان کبابی 400 گرم پمینا کاله

    نظرات کاربران
    ارسال نظر
    بازار همین جاست !!!
    • شماره تماس: 02536606061