• 426
  • کوردون بلو کلاسیک 450گرمی پمینا کاله

کوردون بلو کلاسیک 450گرمی پمینا کاله

Pemina Classic Cordon Blue 450gr

 
مشخصات فنی

کوردون بلو کلاسیک 450گرمی پمینا کاله

    نظرات کاربران
    ارسال نظر
    بازار همین جاست !!!
    • شماره تماس: 02536606061