• کاله  ماست تازه 1.5 درصد چربی پروبیوتیک 2.2 کیلویی

کاله ماست تازه 1.5 درصد چربی پروبیوتیک 2.2 کیلویی

 
مشخصات فنی

کاله ماست تازه 1.5 درصد چربی پروبیوتیک 2.2 کیلویی

    نظرات کاربران
    ارسال نظر
    بازار همین جاست !!!
    • شماره تماس: 02536606061