• 1948
  • ماست سون 2.5 % چربی 2.2 کیلویی داخلی کاله

ماست سون 2.5 % چربی 2.2 کیلویی داخلی کاله

 
مشخصات فنی

ماست سون 2.5 % چربی 2.2 کیلویی داخلی کاله

    نظرات کاربران
    ارسال نظر
    بازار همین جاست !!!
    • شماره تماس: 02536606061