• فیله ماهی شوریده منجمد 700گرمی کیمبال

فیله ماهی شوریده منجمد 700گرمی کیمبال

 
مشخصات فنی

فیله ماهی شوریده منجمد 700گرمی کیمبال

  • مشخصات

  • تیغ
  • پوست
نظرات کاربران
ارسال نظر
بازار همین جاست !!!
  • شماره تماس: 02536606061