• فیله ماهی کوتر بدون استخوان 400 گرم روبیان

فیله ماهی کوتر بدون استخوان 400 گرم روبیان

 
مشخصات فنی

فیله ماهی کوتر بدون استخوان 400 گرم روبیان

  • مشخصات

  • تیغ
  • پوست
نظرات کاربران
ارسال نظر
بازار همین جاست !!!
  • شماره تماس: 02536606061